کلاس های آموزشی و رویداد های در جریان

گروه دف نوازان هیوا

ویدئو

گرمسیر- گروه دف نوازان هیوا

دفنوازان هیوا-کنسرت مقامی کردستان

ایران-ارکستر ملی اصفهان دفنوازان هیوا وسالار عقیلی

کنسرت همنشین

بوسنی و هرزگووین

دونوازی دف و تنبک

موسیقی فیلم قیصر با اجرای ارکستر مجلسی خورشید

کنسرت بختیاری گروه هیوا با صدای استاد کوروش اسدپور

وطنم-ارکستر ملی اصفهان-سالارعقیلی-دف نوازان هیوا

بیوگرافی

محمدرضا نامدارپور ( ۱۳۶۵– کرمانشاه)
-کارشناس ارشد الکترواپتیک-گرایش لیزر
-شاعر و منتقد ادبی
-نوازنده  و مدرس سازهای کوبه ای (دف – تنبک – هندپن(هنگدرام) – کاخن – داربوکا و …)
-مدرس و آزمونگر سازمان فنی و حرفه ای در زمینه سازهای کوبه ای
-سرپرست گروه دف نوازان هیوا

کنسرت ها ، آخرین آثار ، افتخارات