کلاس ها وکارگاه های آموزشی

سها- بند انگشتی
آموزشگاه اوج

گروه دف نوازان هیوا

ویدئو

بیوگرافی

محمدرضا نامدارپور ( ۱۳۶۵– کرمانشاه)
-کارشناس ارشد الکترواپتیک-گرایش لیزر
-شاعر و منتقد ادبی
-نوازنده  و مدرس سازهای کوبه ای (دف – تنبک – هندپن(هنگدرام) – کاخن – داربوکا و …)
-مدرس و آزمونگر سازمان فنی و حرفه ای در زمینه سازهای کوبه ای
-سرپرست گروه دف نوازان هیوا