کنسرت ” نوای تنبور” دو نوازی تنبور و سازهای کوبه ای
تنبور: استاد حیدر کاکی
دف، دمام، کاخن، بندیر، رعد، کوزه و سنج انگشتی: محمد رضا نامدارپور
شهریور 1394  – اصفهان – سالن هنرسرای خورشید