کنسرت گروه فروزان با همراهی دف نوازان هیوا به خوانندگی استاد بیژن کامکار       تهران-مرکز همایشهای بین المللی برج میلاد – دی ماه 1393