کنسرت ارکستر مجلسی خورشید به رهبری فرید اسماعیلی 
خوانندگان: امیر مسیبی – امیرحسین زاولانه و حسین رستمی
مهر ماه 1391 – اصفهان – هنرسرای خورشید