کنسرت همنشین گروه پرنیا- هنرسرای خورشید – تابستان 96

مجید آتش طینت: کمانچه (سرپرست، آهنگساز)
جاوید ابراهیم پور: نی / عباس توکلی:کمانچه
شهاب روحانی: کمانچه/سیاوش عابدزاده: رباب
داوود شفیعی: کمانچه آلتو/مهران شیران: سنتور
محسن یوسفی: عود/سینا فرزادی پور: تنبک
بهنام زمانیان: تار / خواننده: رسا هارونی
محمدرضا نامدارپور: دف و سازهای کوبه ای
30 تیر 1396 – اصفهان – سالن هنرسرای خورشید