قطعه هدیه به استاد غلامحسین بیگجه خانی 1396

آهنگساز و نوازنده سه تار: مازیار کنعانی
کیارش بکتاشیان : نی
محمد براهیمی :رباب
پیام سرپرست یکتا: کمانچه
مهدی رفیعیان: تنبک
محمد رضا نامدارپور : بندیر ، دمام و سنج انگشتی
سال 2017