کنسرت گروه نوژان 1389

کنسرت گروه نوژان 
خواننده: امیرمسعود امیری
سرپرست و آهنگساز: بابک رجبی و سینا فرزادی پور
کارگردان تجسمی: مرتضی بصراوی / گرافیک کامپیوتری: احسان تحویلیان
نوازندگان: سینا فرزادی پور – بابک رجبی – میثاق مهرپور – امیرحسین مختاری
مهدی افریچه – مهدی زیدی – حمید لالی – رسول عشوری
نوازنده دف و کوزه: محمد رضا نامدارپور
اصفهان – تالار سوره – تاستان 1389