کنسرت گروه سازهای کوبه ای مهربانگ

سرپرست گروه و نوازنده تنبک: پژمان شیرازی
نوازندگان مهمان:
مهران اعظمی کیا (تار)
خوانندگان: جلال افشاری و مرتضی عرفانی
یوسف دانشمندی (نی انبان)
محسن بنی سعید (خواننده پارت جنوبی)
محمد رضا نامدارپور: دف وسایر سازهای کوبه ای
خرداد 1393 – سینما شاهین طلایی شاهین شهر