کنسرت گروه فروزان با همکاری گروه دف نوازان هیوا
با صدای استاد بیژن کامکار
سرپرست گروه فروزان: سیاوش عبدی
سرپرست دف نوازان هیوا: محمد رضا نامدارپور
 تهران- تالار وحدت –  بهار 1394