تصنیف دنگ نو

آهنگساز، تنظیم کننده و نوازنده نی: امیر اسماعیلزاده
خواننده و شاعر: سید اسد صالح کوتاه
نوازنده دف و دهل: محمد رضا نامدارپور