کنسرت دف نوازان خورشید و داوود آزاد

خواننده و نوازنده تنبور: استاد داوود آزاد
نبیل یوسف شریداوی (دف، سرپرست گروه)
جاوید ابراهیم پور (نی) / شهرام شاه ولایتی (تار، آواز)
میثاق مهرپور (عود) / سیاوش ولی پور (قیچک)
محمد جعفر قاضی عسگر (تنبک) / گروه دف نوازان خورشید
اصفهان تالار رودکی – مهر ماه 1395

اجرای خیریه در زندان مرکزی اصفهان – مهر ماه 1394