کنسرت گروه فروزان بهمراه استاد جمشید عندلیبی نوازنده پیشکسوت ساز نی و آهنگساز بزرگ کشور
با حضور تعدادی از اعضای گروه دف نوازان هیوا از اصفهان
سرپرست گروه: سیاوش عبدی
دی ماه 1394