گروه دف نوازی جانان
کنسرت موسیقی خانقاهی کردستان
خواننده: رابر یوسفخانی
دف نوازان : سعید داری-معراج بابادی-محسن محمودیه
امیرمحمدنیکمنش و محمدرضا نامدارپور
نوازنده میهمان: امیر محمدرضایی(کمانچه)
6 بهمن 1397 – شهرضا -تالار سرو