گروه دف نوازی جانان کنسرت موسیقی خانقاهی کردستان


خواننده: رابر یوسفخانی
دف نوازان : سعید داری-معراج بابادی-محسن محمودیه
امیرمحمدنیکمنش و محمدرضا نامدارپور
نوازنده میهمان: امیر محمدرضایی(کمانچه)
تیر 1397 – اصفهان-هنرسرای خورشید