کنسرت گروه تنبورنوازان وه هار

تنبور نوازان:
آرش پارسا / امیر ارزانی / ادریس غلامی / امین ملک زاده / علی استوی / 
عرفان متکیایی: عود  / خواننده: رادمهر علی پور
محمد رضا  نامدارپور: دف و بندیر
اصفهان – سالن هنرسرای خورشید – 9 و 10 دی ماه 1395