“بانگ سرخ” کاری از گروه 38 نفری به رهبری سینا فرزادی پور است که در قالب بزرگترین ارکستر در قالب یک آلبوم موسیقی برای اولین بار در حوزه موسیقی مذهبی در اصفهان رونمایی  و منتشر گردید است.
این لوح فشرده شامل 10 قطعه موسیقی از دوره صفوی تا دهه های 30 خورشیدی است که براساس تحقیقات پژوهشی و میدانی سینا و سیامک فرزادی پور با انجام تحقیق از تعزیه خوان ها و نوحه خوان های قدیمی گردآوری شده و به صورت ترجمان موسیقی در قالب اشعار محرم و عاشورا ارائه شده است.