کنسرت  ارکستر ملی اصفهان به رهبری مرتضی شفیعی
با همراهی گروه دف نوازان هیوا به سرپرستی محمد رضا نامدارپور
و به خوانندگی سالار عقیلی
اصفهان – تالار رودکی خرداد 1398