نمونه هایی از هنرنمایی هنرجویان استاد نامدارپور
در پیج اینستاگرام هنرجویان نامدار
قابل مشاهده و بررسی هستند:
https://www.instagram.com/honarjouyane_namdar