توضیحات زیر برگفته از سایت ملودینگ هستند:

تعریف ملودینگ ، گام و اسکیل هنگ درام

در تئوری موسیقی گفتیم که گام همان اسکیل است و تفاوتش این است که گام لغت فرانسوی است و اسکیل واژه انگلیسی. تعداد بسیار زیادی اسکیل هنگ درام وجود دارد که به دلیل سلیقه ها و آواهای محلی در نقاط مختلف در دنیا به وجود آمده اند. اکثر این گام و اسکیل ها به دلیل اینکه توسط سازنده اولیه یعنی پن آرت نام گذاری شده اند که ما اسم این نام گذاری ها را به دلیل نبودن معادل فارسی ملودینگ می نامیم.

ملودینگ ها دارای اسامی یونانی یا بعضا” محلی هستند. بعضی از سایتها و سازندگان معتبر خارجی این اسامی را مد نامیده اند. با توجه به اینکه در تئوری موسیقی مد برای ماژور و مینور بودن استفاده می گردد ما این نام ها را ملودینگ می نامیم که مشتبه دیگر موارد نگردد.

ریشه ملودینگ ها در گام و اسکیل هنگ درام

اکثر اسکیل ها نام ملودینگ شاعرانه هستند مانند “Equinox” یا “voyager” یا نام هایی هستند که ریشه یونانی دارند مانند “Aeolian” .بعضی از آنها هم مثل “Ake Bono” یا “Hijaz” از منطقه خاصی گرفته شده است. ولی بیش از هفتاد هشتاد درصد ملودینگ ها ریشه یونانی دارند. مثلاlonian  یکی از اسکیل های معروف ماژور است.

در مقابل Aeolian ملودینگ معروف دیگری است که مینور می باشد. نام اسکیل از تونیک آن گرفته می شود. اولین نت اسکیل را تونیک ( مثلا C  یا D ) گویند. اسکیل اسم خود را از تونیک می گیرد. می توان گفت C Ionian دارای نت های مشابه  (نه یکسان) نسبت به D Dorian و E Phrygian و F Lydian و G Myxolydian و Aeolian و B Locrian است.

در سال 2001 تا سال 2005 زمانی که هنگ درام ساخته شد شرکت پن آرت فقط 45 اسکیل را روی ساز تعریف کرده بود. بعدها تعداد این گام و اسکیل هنگ درام ها افزایش یافته و امروز در انتهای این مطلب 264 اسکیل و ملودینگ را به شما معرفی خواهیم کرد.

بیشتر اوقات ، نت دینگ در ابتدای یک اسکیل نوشته می شود و نت ها در ادامه نام اسکیل نوشته می شود. پس وقتی می نویسیم E / A Aolian یعنی در حقیقت E نت دینگ است و A به عنوان اسکیل محسوب می شود و Aolian  می شود ملودینگ اسکیل.

نحوه تشخیص گام و اسکیل هنگ درام

کافیست پترن گام و اسکیل هنگ درام را داشته باشید. هنگ درام را با نت بزرگتر روبروی خود قرار بدهید. بصورت زیگزاگی نت ها بدست خواهد آمد. شکل را ببینید تا دقیقا متوجه شوید

گام و اسکیل هنگ درام

چه ملودینگ و گام و اسکیل هنگ درام را انتخاب کنیم؟

این سوال همیشه به وجود می آید. من همیشه می گویم انتخاب اسکیل و ملودینگ سلیقه ای است. بعد از اعمال سلیقه ، پنج عامل مهم ذکر میکنم که در انتخاب خود در نظر داشته باشید.

عامل اول در انتخاب گام و اسکیل هنگ درام ) آموزش

اگر اسکیل یا ملودینگ شما خیلی پرت باشد هر استادی نمی تواند آن را آموزش دهد. این مساله مهم را در نظر داشته باشید.

عامل دوم در انتخاب گام و اسکیل هنگ درام ) ری تیون

درست است که ساز شما با اسکیل و ملودینگ خاص انتخاب شده است اما در نظر داشته باشید هر هنگام ساز میتواند از تیون خارج شود و شما اگر به سازنده خود دسترسی نداشته باشید نمی توانید به هرکسی بدهید تا برایتان تیون نماید.

عامل سوم در انتخاب گام و اسکیل هنگ درام  ) فروش دست دوم

اگر از ساز خود خسته شوید یا بعدا بخواهید بفروشید در نظر داشته باشید که ملودینگ و اسکیلی را انتخاب نمایید که محبوب باشد.

عامل چهارم در انتخاب گام و اسکیل هنگ درام ) هم نوازی با دیگر گام و اسکیل ها

اگر بخواهید با دوستانتان و آلات دیگر موسیقی هم نوازی نمایید باید ساز شما دارای اسکیل و ملودینگ رایج باشد. اگر یک یا دو نت یکسان نباشند شاید مهم جلوه نکند اما همنوازی با تفاوت نت بیشتر امکان پذیر نخواهد بود.

عامل پنجم در انتخاب گام و اسکیل هنگ درام ) آهنگ سازی

اگر اسکیل و ملودینگ ساز شما خیلی خاص باشد آهنگ سازی نیز با آن به همان ترتیب سخت و دشوار خواهد شد.

معرفی کامل ملودینگ ها و گام و اسکیل هنگ درام

قبل از شروع باید دوباره این مطلب را برای شما یاد آوری کنم.

M2 ، m2 = نت دوم اسکیل بصورت ماژور یا مینور

m3 ، M3 = نت سوم اسکیل بصورت مینور یا ماژور . اگر اسکیل دارای m3 باشد ، اسکیل مینور است

4th  = نت چهارم

تریتون = 6 نیم پرده فاصله از تونیک را تریتون گویند.

5th = نت پنجم اسکیل

m6 ، M6 = نت ششم ماژور یا مینور

m7 ، M7 = نت هفتم ماژور یا مینور

8th = اکتاو تونیک

B Major/Mixolydian

B/ B, C#, D#, E, F#, G#, B, C#

گام و اسکیل هنگ درام گرم و مثبت و شاد و بالارونده است . به دلیل به دلیل نداشتن نت هفتم، این اسکیل مکمل های بسیار متنوع دارد  و با C # minor، E major، F # Mixolydian، F # Dorian و G # Minor همنوازی خوبی دارد.

B Minor

B/ B, C#, D, E, F#, G, B, C#

اسکیل اسرارآمیز و عمیق اما دارای نوای ژاپنی و شرقی

C Major

C/ C, D, E, F, G, B, C, D

مثبت و شاد و بالارونده است .

C Minor

C/ C, D, Eb, F, G, Ab, C, D

اسکیل اسرارآمیز

C# Major

C#/ C#, D#, E#, F#, G#, B#, C#, D#

مثبت و شاد

C# Minor

C#/ C#, D#, E, F#, G#, B, C#, D#
C#/ C#, D#, E, F#, G#, B, C#, E
C#/ (F#) G#, B, C#, D#, E, F#, G#

یکی از محبوب ترین گام و اسکیل هنگ درام است. این اسکیل به دلیل اسرار آمیز بودن و ژرف بودن آوا یکی از زیباترین صداهای هنگ درام را داراست.

D Major

D/ (F#, G), A, B, D, E, F#, G, B (C#, D)

یکی از اسکیل های بسیار شاد در هنگ درام. آوای برآمده در موزیک کودکان هم می تواند استفاده گردد.


D Minor

D/ A, C, D, E, F, G, A (C)
D/ (G) A, C, D, E, F, G, A

D/ A (Bb) C, D, E, F, G, A (C)

گام و اسکیل گرم و ژرف و عمیق و اسرار آمیز و گیرا. بی شک محبوب ترین گام و اسکیل هنگ درام در میان تمام اسکیل های هنگ درام همین اسکیل است.

E Major

E/ (F#, G#) A, B, C#, E, F#, G#, B, (C#, D#)

 گام و اسکیل شاد و مثبت است. بهترین مکمل میتواند C#minor  یا  F# باشد.

E Minor

E/ (G) A, B, D, E, F#, G, B
E/ (G) B, C, D, E, F#, G, B

اسرار آمیز و غمگین. هشت نت ان میتواند جز ملودینگ انتگرال هم قرار بگیرد.

F Major

F/ (G, A) C, D, E, F, G, A, C, D

گام و اسکیل هنگ درام شاد و زیبا است. با G Dorian میتواند یکی از بهترین و بی نقص ترین مکمل ها را تشکیل دهد.

F Minor

F/ (G, Ab) C, Db, Eb, F, G, Ab, C (Db, Eb)

گام و اسکیل هنگ درام غمگین و سرد و آرام. یکی از اسکیل های انتگرال محسوب می شود.

Ionian (Major mode, – 2212221) – Tonic M2 M3 4th 5th M6 M7

AEGEAN

C E G B C E F# G B – G major pentatonic (-M2 -5th )

Demo : https://www.youtube.com/watch?v=E1QjPrq6Zsk#t=10m14s

VOYAGER

D F A C D E F A C – F major pentatonic (-M2 -4th ) = Voyager / magic Voyage / magic hour.

این اسکیل برای همنوازی با ر مینور و لا مینور عالی و مسرت بخش است.

Demo : https://www.youtube.com/watch?v=rop-QBr1E-M

Equinox

Equinox

EQUINOX

F Ab C Db Eb F G Ab C – Ab major hexatonic (-M2) = Equinox

E G B C D E F G B

C Phrygian hexatonic (-m7) = F/C Integral.

Dorian (minor mode used in Western music – 2122212) – Tonic M2 m3 4th 5th M6 m7

DORIAN

E A B C D E F# G A = A Dorian

فقط نت ششم با A Aolian  متفاوت است . تقریبا با D myxolidiyan  دارای نت های یکسانی است.

E/A Dorian 9+1 notes

A D E F G A B C D = D Dorian with A central note.

A/D Dorian 8+1 notes : https://www.youtube.com/watch?v=E1QjPrq6Zsk#t=0m15s

Phrygian (old minor mode from the Pythagorean tetrachords – 1222122) – Tonic m2 m3 4th 5th m6 m7

PHRYGIAN

D A Bb C D E F G A  = Annaziska

آناسیسکا یکی از بهترین و خوش نوا ترین ملودینگ ها هنگ درام است. این گام و اسکیل هنگ درام آرامش بخش و لطیف است و صد البته پر طرفدار.

KURD / INTEGRAL

D A Bb C D E F A C D – A Phrygian hexatonic (-m7) = Integral or Kurd.

انتگرال یا کورد یکی از قوی ترین ملودینگ ها است. بهترین مکمل میتواند D Celtic minor باشد که هم نوازی فوق العاده ای را ایجاد میکند.

Lydian (uncommon Major mode – 2221221) – Tonic M2 M3 Triton 5th M6 M7

hexatonic G tonic = La Sirena

Myxolydian (another common Major mode – 2212212) – Tonic M2 M3 4th 5th M6 m7

YSHA SAVITA

Db Ab C Db Eb F Gb Ab Db = Ab Myxolydian Hexatonic (-M2) = YshaSavita

یکی از شادترین ملودینگ ها برای انتخاب گام و اسکیل هنگ درام باحال

Db YshaSavita 8+1 notes : https://www.youtube.com/watch?v=E1QjPrq6Zsk#t=05m38s

MYXOLYDIAN

A D E F# G A B C D = D Mixolydian

شاد و زیبا و نسبتا” نزدیک آواهای جاز.

E/ B, C#, D, E, F#, G#, B, C# = E Mixolydian

این اسکیل می تواند قانع کننده ، بالا برنده ، حماسی و گاه اغوا کننده و رمانتیک باشد. یکی از نوازندگان آن را چنین توصیف میکند: “مانند یک پیرمرد دوستانه ، شما با او گفتگو می کند و از نیمه راه متوجه می شوید که او چقدر زیبا حرف میزند”.

Aeolian (natural minor mode – 2122122) – Tonic M2 m3 4th 5th m6 m7

DEEP SHELLO

C Eb G Bb C D Eb F G – G Aeolian Hexatonic (-M2) = DeepShello, = double bass scale

DeepShello 8+1 notes : https://youtu.be/5IQSSdmr_NE

یکی از آرام ترین ملودینگ ها و گام و اسکیل  هنگ درام

CELTIC MINOR / AMARA

C# Ab B C# D# E F# Ab B = Ab Aeolian hexatonic (-M2) = Amara or Celtic minor

C# Amara 8+1 notes demo : https://www.youtube.com/watch?v=E1QjPrq6Zsk#t=06m24s

این اسکیل هم یکی از بهترین ها برای شروع است. آموزش و همنوازی این گام و اسکیل هنگ درام راحت است. ملودینگ کورد بهترین مکمل هست.

D A C D E F G A C D = A Aeolian hexatonic (-M2) = Celtic minor.

با فا ماژور هم همنوازی خوبی برقرار میکند.

D Celtic minor 8+1 notes demo : https://www.youtube.com/watch?v=E1QjPrq6Zsk#t=04m44s

AEOLIAN

C# F# G# A B C# D E F# = F# Aeolian = Chandra

C#/F# Aeolian 8+1 notes demo : https://www.youtube.com/watch?v=E1QjPrq6Zsk#t=09m24s

E A B C D E F G A = A Aeolian.

E/A Aeolian 8+1 notes demo : https://www.youtube.com/watch?v=E1QjPrq6Zsk#t=02m39s

LA SIRENA

E G B C# D E F# G B E = B Aeolian hexatonic (-m7) with 2 bass (E and G) = E La Sirena.

E Dorian  و G Lydian هم از همین اسکیل با کمی تفاوت در نت ها ساخته می شود. از گام و اسکیل هنگ درام و ملودینگ های پر طرفدار محسوب می شود.

E La Sirena 8+2 notes demo (cooperative’s handpan 2016) : https://www.youtube.com/watch?v=E1QjPrq6Zsk#t=03m16s

Harmonic minor (2122131) – Tonic M2 m3 4th 5th m6 M7

HARMONIC MINOR

E A B C D E F G# A = A Harmonic minor.

Only the 7th is augmented compared to the A Aeolian and give the typical taste of the Arabic mode.

گام و  اسکیل هنگ درام تقریبا شاد که اگر نت هفتم را به A  تغییر دهیم تبدیل به ملودینگ Aeolian می شود که نوای عربی دارد.

G C D Eb F G Ab B C = C Harmonic minor.

G/C Harmonic minor demo : https://www.youtube.com/watch?v=4a-yxOZR1lg

Phrygian Major / Hijaz (5th degree of the harmonic minor mode – 1312122) – Tonic m2 M3 4th 5th m6 m7

HIJAZ

B F# G A# B C# D E F# = F# Hijaz :

ملودینگ حجاز برای همه ما شناخته شده است. با نوای عربی معروفش. این گام و اسکیل هنگ درام طرفدار زیادی در ایران دارد.

B / F# Hijaz 8+1 notes demo : https://www.youtube.com/watch?v=E1QjPrq6Zsk#t=11m57s

C G Ab B C D Eb F G = G Hijaz.

C / G Hijaz 8+1 notes demo : https://www.youtube.com/watch?v=E1QjPrq6Zsk#t=11m03s

C# G# A B# C# D# E F# G# = G# Hijaz.

C# / G# Hijaz 8+1 notes demo : https://www.youtube.com/watch?v=E1QjPrq6Zsk#t=07m04s

A Bb C# D E F G A Bb D = A Hijaz

Demo: https://www.youtube.com/watch?v=vMW43m5qsNw

C G C Db E F G Ab C = C Hijaz hexatonic (-m7) Double bass

C Klezmara 8+1 notes: https://www.youtube.com/watch?v=o52zv0dlT6k

Dorian #4 / Romanian (4th degree of the harmonic minor mode – 2131212) – Tonic M2 m3 Triton 5th M6 m7

ROMANIAN HIJAZ

C F G Ab B C D Eb G = F Dorian #4 = Romanian Hijaz or Shiraz

گام و اسکیل هنگ درام رومانین حجاز یا شیراز در ایران تقریبا شناخته شده است. برای تانگ درام اسکیل زیبایی به عنوان مکمل است.

نکته: ملودینگ های هارمونیک ماینور ، حجاز و رومانین حجاز از اسکیل های برآمده از جیپسی و فلامینکو هستند.

AKE BONO

G C D Eb G Ab C D Eb = C minor pentatonic := Ake Bono

ملودینگ با نوای ژاپنی که نوعی اسکیل پنتاتونیک یا پنج نتی نیز محسوب می شود.

G Ake Bono 8+1 notes demo : https://www.youtube.com/watch?v=E1QjPrq6Zsk#t=0m39s

 

لیست ملودینگ ها، گام و اسکیل هنگ درام (264  اسکیل و ملودینگ)

نت داخل پارانتز دینگ و نت بعد از آن تونیک یا نت اصلی می باشد.

A

 گام و اسکیل هنگ درام نسبتا محبوب     Aegean (C) E G B C E F# G B

Dark Aegean (B) E G B C E F# G B

Aeolian (A) D E F G A Bb C D

Aeolian Major  (F) C D Eb F Gb Ab Bb C

Aeolian Pentatonic (D) A C D E G A C

Aeolian  (C) G A Bb C D Eb F G

 گام و اسکیل هنگ درام حرفه ای    Akebono (G) C D Eb G Ab C D Eb

High Voice Ake Bono-Joshi (F) Bb C Db F Gb Bb C Db

Low Voice Ake Bono-Joshi (F) G Ab C Db F G Ab

Ake Bono 7 in B (B) E F# G B C E F#

Ake Bono 7 in C (C) F G Ab C Db F G

Ake Bono 8 in B (B) E F# G B C E F# G

Ake Bono (F#) B C# D F# G B C# D

Ake Bono 9 (F#) B C# D F# G B C# D F#

Akebono (F) Bb C Db F G Bb Db

Akebono (F) Bb C Db F G Bb C Db

Al Thuban (E) G A# B D# E F# G B

AmaRa (C#) G# B C# D# E F# G#

Ananda (D) F# G A C# D E F# A

  گام و اسکیل هنگ درام محبوب      AnnaZiska C#(C#) G# A B C# D# E F# G#

AnnaZiska in D (D) A Bb C D E F G A

Arboreal (Eb) Bb Cb Db Eb Gb Bb Cb Db

Arboreal (Eb) Bb Cb Db Eb Gb Bb Cb Eb

Arcadian 8 (E) G# B C# D# E F# A# B

Arcadian (E) G# B C# D# E F# A# B C#

Golden Arcadia (E) G# B D# E F# A# B C#

Deep Arcadian (B) G# B C# D# E F# A# B D#

Avalon 8 (G) Bb C D Eb G Bb C D

Avalon (G) Bb C D Eb F G Bb C D

Awake  (D) F A Bb C D F A

B

Baduhari (D) A Db D E Gb G A

Bayati (A) D E* F G A Bb C D

Bhinna (D) A C D Eb Gb G A

Blackpool (B) E F# B C D E F

Blues (G) C Eb F F# G Bb C Eb

Blues (C) F Ab Bb B C Eb F

Big Bear (C) F G Bb C D Eb G

Big Bear in B (B) E F# A B C# D F#

C

Caspian (B) F# A# B C# D E# F#

Celtic Minor (B) F# A B C# D E F#

Celtic Minor 8 (B) F# A B C# D E F# C#

  گام و اسکیل هنگ درام محبوب در اروپا     Celtic Minor in D (D) A C D E F G C

Chad Gayo (D) A Bb C D G A Bb

ChanDhra (D) G A Bb C D Eb F G

Copperfield (C) E G B C D F# G B

Copperfield with high C (C) E G B C D F# G C

D

Da Xiong Diao (C) F G Bb C D Eb F G

Daxala (E) A# B C D# E F# G

Debac (D) A Bb C D E F G A

Deshvara (C) F G B C D F G

Dominant 7th Bajo (D) A C D E F G A

Dominant 7th Alto (F) Bb C Eb F G Ab Bb C

Dominant 7th Holistic (D) A C D E F G A Bb

Dorian (A) D E F G A B C D

Dorian (G) C D Eb F G A Bb C

Dorian (C) G Bb C D E F G

C Dorian (G) C D Eb F G A Bb C D

Double Phrygian (D) A Bb C D Eb F# A

E

Ebbtide (Eb) Bb Cb Db Eb Fb Gb Bb Cb Eb

Egyptian (D) A C D F G A C

El Dorado (B) F# A# B C# D# E F# B

Elión (B) (D) Gb A B D E GB A

Elysian (E) G# B C# D# E F# B C# D#

High Elysian (E) G# B C# D# E F# B D# E

Emmanuel with high B (B) F# G B C D# E F# B

  گام و اسکیل هنگ درام  نسبتا محبوب     Equinox 7 (E) G B C D E F# G

Equinox (E) G B C D E F# G B

Equinox in F (F) Ab C Db Eb F G Ab C

Equinox 9 (E) G B C D E F# G B E

Equinox with high D (E) G B C D E F# G B D

F

Fifth Mode (F) C D Eb F Ab Bb C D

G

Genus (D) A Db D E Gb Ab A

Geyahajjajji (D) A Bb Db D E F A

Golden Dawn (C) F# G B C D F# G

Golden Gate  (C) E G B C D F# G

Goonkali (G) C Db F G Ab C Db F

Gopikatilaka (D) A Bb Db D F G A

Gowleeswari (D) A Bb D F A Bb D

H

Hafiz( G) Bb C D Eb F# G Bb C D

Harmonic Minor (A) D E F G A Bb C# D

Harmonic Minor (C) F Ab Bb C Db E F G

Harmonic Niner (E) B C# D E F# G A# B D

Hijaz (A) D Eb F# G A Bb C D

Hijaz in B (B) F# G A# B C# D E F#

Hijaz in C (C) G Ab B C D Eb F G

Hijaz 7  (C) G Ab B C D Eb G

Hijaz Djinn  (C) G Ab Bb C Db E F G

Hijaz   (F) C Db F Gb Ab A Bb C

 گام و اسکیل هنگ درام پرطرفدار  Hijaz   (D) A Bb C# D E F G A

Hijazkiar   (A) D Eb F# G A Bb C# D

Hijazkiar   (C) G Ab B C D Eb F# G

Hijazkiar  (E) B C D# E F# G A# B

Hijazskiar   (F) C Db E F G Ab B C

Hiperaeolian  (F) C Db Eb F Gb Ab Bb C

Hira-Joshi    (D) A Bb D Eb G A Bb

Hokkaido     (F#) B C# D E F# G B C#

Hokkaido 9 with F#   (F#) B C# D E F# G B C# F#

Hokkaido 9 with D (F#) B C# D E F# G B C# D

Hokkaido 10 (F#) B C# D E F# G B C# D B

Honchishi (D) A Bb C D Eb G A

Hungarian major (A) C D F Eb Gb Ab A C

Huzam (A) D F F# G A B C# D

Hyboreal (Eb) Bb Cb Db Eb F Gb Bb Cb Db

Hyboreal  E (E) B C D E F# G B C D

I

Insen Bajo (D) A Bb D E F G A

Insen Bajo Holistic (D) A Bb D E F G A C

Insen Alto (F) C Db F G Ab Bb C Db

Integral (D) A Bb C D E F A

Protus (D) A Bb C D E F A

Protus+C (D) A Bb C D E F A C

Inuit (F) Bb C D F Bb C D F

Ionian (G) C D E F G A B C

Ionian (F) Bb C D Eb F G A Bb

Ionian Pentatonic (F) Bb C D F G Bb C D

Iwato (F) C Db F Gb Bb C Db F

High Voice Iwato-Joshi (F) C Db F Gb Bb C Db F

Low Voice Iwato-Joshi (F) Gb Bb B Eb F Gb Bb

Iwato 7 (B) F# G B C E F# G

Iwato (B) F# G B C E F# G B

J

Jiao (F) Bb C Eb F Ab Bb C Eb

Jibuk(F) Bb C D Eb F G Ab Bb

K

Kaffa (F) C Db E F G Ab Bb C

Kambhoji (D) A B C D E G A

Kapijingla (D) A B C D Gb G A

Kedaram (D) A B Db D E Ab A

Khyberi (C) F# G Bb C D Eb F# G

Kiavara in B (B) E F# G B C D# E F#

Kiavara in C (C) F G Ab C Db E F G

King Island (F) Bb C Db Eb F Ab Bb

Klezmera (B) F# B C D# E F# G B

Kokin-Choshi (G) C Db F G Bb C Db F

High Voice Kokin-Joshi (F) C Db F G Bb C Db F

Low Voice Kokin-Joshi (F) Gb Bb C Eb F Gb Bb

Konundrum  (E) A# B D D* E F# A# B D F#

Kurd-Atar / Todi (G) C Db Eb F# G Ab B C

Kurd-Atar / Todi (A) D Eb F G# A Bb C# D

Kumari (Eb) G Bb C D Eb F# G Bb

Kurd D A Bb C D E F A C D

Kumo (C) F G Ab C Db Eb G

Kumo 8 (C) F G Ab C Db Eb F G

Kumo (C) F G Ab C Db Eb F G

L

 گام و اسکیل هنگ درام حرفه ای     La Sirena (E) G B C# D E F# G B

La Sirena 9 with high C#(E) G B C# D E F# G B C#

 گام و اسکیل هنگ درام نسبتا پرطرفدار   La Sirena 9 with high D (E) G B C# D E F# G B D

La Sirena 9 with high E (E) G B C# D E F# G B E

La Sirena 10 (E) G B C# D E F# G B C# F#

La Sirena 10 with high B (E) G B C# D E F# G B C# B

LaLanta (D) G A B C D E F G

Limoncello (C) F G B C D E G

Locrian (F) C Db Eb F Gb Ab Bb C

Locrian (E) B C D E F G A B

LongLoy (D) G A Bb C D E F G

Lydian (G) C D E F# G A B C

Lydian (F) Bb C D E F G A Bb

M

Magic Hour (D) F A C D E F A

MahaRa (D) G Ab B C D Eb F G

Melog / Selisir (F) A Bb C E F A Bb C

High Voice Melog (F) A Bb C E F A Bb C

Melog-Selisir (G) B C D F# G B C D

Melog (G) B C D F# G C D

Migration (C) E F# G B D E F#

Minor Pentatonic 9 (C) F Ab Bb C Eb F G

Mixo (D) A B Db D Gb G A

Mixolydian (D) A B D E Gb G A

Mixophonic (C) F G Bb C D E G

MonDhra (D) F# A Bb C D Eb F# G A

MonDhra 2 (D) F# A C D Eb F# G A

Monsoon (G) B C D Eb G B C D

Mysorean (E) G# A B D# E F# G B

N

Nihavend (F) C Db Eb F Gb A Bb C

Noh (F) Bb C Eb F F# G A Bb

Noh (G) C D F G G# A B C

North Sea (E) F# G B C# D E F#

North Sea 8 (E) F# G B C# D E F# B

O

Olimpia (F) Ab Bb C D Eb F G Ab

Olimpia (F) Ab Bb C D Eb F G Bb

Olympos (D) Ab C Db F G Ab C Db

Onoleo (B) F# G B D# E F# G B

Overtone (F) C D E F G Ab Bb C

Oxalis (G) B C D E G B C D

Oxalista (G) B C D E G A B C D

P

Paradise (F) Bb C D E F G A Bb

Paradiso (D) Gb A Db D E Gb A

Paradiso  2 (D) Gb G A D E Gb A

Pentatonic Blues(D) A C D Eb G A C

Phrygian (G) C Db Eb F G Ab Bb C

Purvi(Ab) C Db E F# G Ab B C

Pygmalion(G) Bb C D Eb G G C D Eb

Pygmy(G) C D Eb G Bb C D Eb

High Voice Pygmy(F) Bb C Db F Ab Bb C Db

یکی از محبوب ترین گام و اسکیل بم بین حرفه ای ها Low Voice Pygmy(F) G Ab C Eb F G Ab

Pygmy 7 in B(B) E F# G B D E F#

Pygmy 7 in C(C) F G Ab C Eb F G

Pygmy 8 in B (B) E F# G B D E F# G

Pygmy in C + Bb (C) F G Ab C Eb F G Bb

Pygmy(G) C D Eb G Bb C D Eb

Pyramid(F) C D Eb F Gb A C D

R

Raga Dejani(C) E G Bb C E F G Bb

Raga Desh(G) B C D F G B C D

Raga Desh Bajo(D) A C D Gb G A C

Raga Desh Alto(F) Bb C Eb F A Bb C Eb

Raga Desh+D(D) A C D Gb G A C D

Raga Desh(G) B C D F G B C D

Raga Desya Todi(Eb) G Bb C D Eb F G Bb

Raja(E) G B C D# E F# G B

Raja 9(E) G B C D# E F# G B E

Riverrun(C) Eb G Bb C D F G

Riviera(Eb) G Ab Bb C D Eb F G Bb

Rufinus(F) Ab C Db Eb F Gb Ab

Rugá(F) Bb C Db Eb F G Ab Bb

Russian Major(G) B C D F# G B C D E

 S

SaBye(E) G A B C D E F# G

 نسبتا محبوب    SaBye(D) G A B C# D E F# A

SahaRa(D) G Ab B C D Eb F# G

SahaRian(E) A B C D# E F# G B

SalaDin(D) G A C D Eb F# G A

Saudade(C) F G B C D Eb G

Shakti(E) F# G A# B C# E F#

Shanti(E) F# G# A# B C# E F#

Shang(F) C D Eb F G Ab Bb C

Shang-Diao(F) Bb C Eb F Ab Bb C Eb

High Voice Shang-Diao(F) Bb C Eb F Ab Bb C Eb

Low Voice Shang-Diao(F) G Bb C Eb F G Bb

Syrah(C) G Ab B C D Eb G

Shira(C) F G Ab B C D Eb G z

Shiraz Eb(Eb) Ab Bb Cb D Eb F Gb Bb

Shiraz E(E) A B C D# E F# G B

Shiraz E 9(E) A B C D# E F# G B E

Syrah(C) G Ab B C D Eb G

Shiraz(C) F G Ab B C D Eb G

Cirrus Shiraz Eb(Eb) Ab Bb Cb D Eb F Gb Bb

Shiraz E(E) A B C D# E F# G B

Shiraz E 9(E) A B C D# E F# G B E

Silverado (C) E G B C D E G

Silverado 8(C) E G B C D E G B

Special Peanut Butter(E) F# G# B Db Eb E G# B

Spyner (D) G A D E Gb G  C

SubVoyage(C) Eb G Bb C D Eb G

Spindrift (C) E G B C D E F# G

Suddha (D) A Bb C D F G A

Sundown (B) E F# A B D E F#

Sundown 8(B) E F# A B D E F# B

Synthesis(E) G B C D E F# G A B

T

TalaySai(D) G A Bb C# D E F G

Tharsi(C) F G B C D Eb F# G

U

Ujo(F) Bb C Eb F G Bb C Eb

Ursa Minor(B) F# G B C# D E F#

Ursa Minor 8(B) F# G B C# D E F# B

V

Voyager(E) G B D E F# G B D

W

Wadi Rum(C) G Ab B C Eb F# G

X

Xiao Xiong Diao(C) F G Ab C D Eb F G

Y

YshaSavita(C#) G# C C# D# F F# G# C#

Yu Shan Diao(G) Bb C D F G Bb C D

Yue Diao / Banshiki Cho(F) C Eb F Ab Bb C Eb F

High Voice Yue Diao(F) C Eb F Ab Bb C Eb F

Low Voice Yue Diao(F) Ab Bb Db Eb F Ab Bb

Z

Zheng(D) A B D E Gb A B

Zhi-Diao / Pentatonic F (F) C D F G A C D F

High Voice Zhi-Diao(F) C D F G A C D F

Low Voice Zhi-Diao(F) G Bb C D F G Bb

Zokuso(F) C Db F Gb Ab C Db F

Zokuso(E) B C E F G B C E

High Voice Zokuso-Joshi(F) C Db F Gb Ab C Db F

Low Voice Zokuso-Joshi(F) Gb Bb B Db F Gb Bb