1
2
1

جهت ثبت نام در کلاس های این آموزشگاه با شماره تلفن های موجود در تصویر تماس گرفته
و یا حضورا برای ثبت نام و دریافت تایم حضور به آدرس آموزشگاه مراجعه بفرمایید.
لازم به توضیح است کلاس های هر دو استاد بصورت همزمان و جداگانه برگزار میگردد.