1
2
3
مارال آهنگ
1

جهت ثبت نام در کلاس های این آموزشگاه با شماره تلفن های موجود در تصویر تماس گرفته
و یا حضوراً برای ثبت نام و دریافت تایم حضور، به آدرس آموزشگاه مراجعه بفرمایید.

روزهای حضور استاد مارال پیراسته در آموزشگاه موسیقی آهنگ: سه شنبه ها و پنجشنبه ها
اصفهان – خیابان کاوه – پل 25 آبان – کوچه مهرآباد نو (پشت متروی باهنر)
تلفن:  03134456661

1
2
1

جهت ثبت نام در کلاس های این آموزشگاه با شماره تلفن های

03134456661

09190288278
تماس گرفته و یا حضوراً برای ثبت نام و دریافت تایم، به آدرس آموزشگاه مراجعه بفرمایید.

آدرس: اصفهان-خیابان کاوه- پل 25 آبان-پشت ساختمان متروی شماره دو

روزهای حضور استاد محمد رضا نامدارپور در آموزشگاه موسیقی آهنگ: شنبه، سه شنبه و پنجشنبه ها
آموزش تخصصی دف – تنبک – داربوکا – کاخن – هنگدرام و سایر سازهای کوبه ای
اصفهان – خیابان کاوه – پل 25 آبان – کوچه مهرآباد نو (پشت متروی باهنر)
تلفن:  03134456661