آلبوم موسیقی

آلبوم از کوچ تا رهایی اثر جدیدی است با صدای وحید تاج
و آهنگسازی 
ستار هشیاری‌پور
و نوازندگی سازهای کوبه ای: محمد رضا نامدارپور
خرید آلبوم

آلبوم موسیقی تصویری “در امتداد اصوات”
کاری از گروه نوژان
سرپرست: بابک رجبی
با حضور محمد رضا نامدارپور بعنوان نوازنده سازهای کوبه ای