کنسرت بختیاری گروه آستاره
سرپرست گروه و تنظیم کننده: امیر اسماعیل زاده(نوازنده نی)
خواننده: مظفر صالحی
نوازندگان: حسین پورکمالی(تنبک) – علی هاشمی(تار)- بهنام جهانگیری(کمانچه)
سعید اکبری(سنتور)-سعید دایی زاده(تار) و محمد رضا نامدارپور (دف -بندیر – دهل)
25 بهمن 1394 -شاهین شهر سینما شاهین طلایی